Jdi na obsah Jdi na menu
 


měření,pilování

16. 3. 2015

Měření, pilování 4.1.1 Měření a orýsování Nejdříve provedeme úpravu hrany plechu, protože obvykle není po oddělení materiálu rovný. Upravíme ji například pomocí pilníku tak, abychom od ní mohli provádět měření a orýsování. Je výhodné použít nejdelší hranu. Čistotu opracování hrany průběžně kontrolujeme přiložením přesného strojírenského pravítka. Použité pomůcky pro měření: ocelové strojnické měřítko, úhelnice, rýsovací jehla, strojnické kružítko, nastavitelný úhloměr, důlčík a kladivo. Důlčík a kladivo se používá pro označování středů budoucích otvorů. S výhodou je používáme k označení průsečíků hlavních rysek, které by se mohly při práci poškodit. Postup práce s důlčíkem je velmi jednoduchý. Držíme jej v levé ruce mezi palcem, ukazováčkem a středním prstem jako tužku. Prsteník se o důlčík opírá. Důlčík nasadíme nejdříve šikmo do středu os. Když se špička důlčíku dotýká přesně středu, napřímíme ho a provedeme krátký rázný úder kladivem. Nezkoušíme do důlčíku udeřit vícekrát za sebou! Místo jednoho důlku jich můžeme mít více a přesnost značení je porušena. Pomůckou pro orýsování plechu je rýsovací jehla. U velmi tenkých plechů, (fólie o tloušťce 0,05 mm až 0,3 mm), kterým by hrozilo poškození povrchu jehlou, použijeme tužku, nebo tence píšící lihový fix. Pro lepší viditelnost rysky můžeme plech natřít inkoustovou směsí s vodou v poměru 1:1. Po zaschnutí směsi jsou rysky velmi dobře čitelné. Pomůcky k měření Posuvné měřítko (posuvka) Posuvné měřítko se skládá ze dvou hlavních částí. Na pevné části je základní stupnice (obvykle je uvedena v milimetrech a palcích), na posuvné části je index s vernierem (noniem). Měřítko mívá obvykle dva páry čelistí (ramen), větší pro měření vnějších rozměrů, menší zahrocené pro měření rozměrů vnitřních (například otvorů). Na dolním konci pevné části bývá výsuvný hloubkoměr pro měření hloubky otvorů. Aretační odpružená páčka, (případně šroubek) na posuvné části slouží k jejímu uvolnění a zajištění. Klasická analogová posuvná měřítka využívají vernier (nonius). Při měření lehce sevřeme měřený předmět mezi čelisti (u vnitřních rozměrů čelisti roztáhneme na dotyk), na nulové rysce (indexu) odečteme základní rozměr - nejbližší nižší hodnota v milimetrech. Zlomky milimetru odečteme pomocí nonia. Ukazatelem je ryska, která se na posuvné stupnici přesně kryje (koinciduje) s některou ryskou na základní stupnici. Na ní odečteme desetiny milimetrů, které připočteme k údaji na základní stupnici.19 Digitální posuvná měřítka nemají nonius. Jejich pevná a posuvná část působí jako magnetický, indukční nebo kapacitní snímač dráhy. Pohyblivá část je opatřena zdrojem elektrické energie (baterií) a číslicovým displejem, který zobrazuje přímo naměřenou hodnotu. S digitálními měřítky se pracuje stejně jako s analogovými. Jejich hlavní výhodou je jednodušší odečítání naměřených hodnot, nevýhodou je jejich závislost na zdroji elektrické energie. Protože většinou nemají nonius, ani základní stupnici, neumožňují ani přibližné měření hodnot. Ocelová měřítka Ocelová měřítka jsou pravítka z kvalitních čistě opracovaných ocelí. Jsou vybavená stupnicí v cm a palcích. Milimetrová stupnice je dělena po 0,5 mm, která umožnuje větší přesnost měření. Tato měřítka se používají pro ruční opracování kovů s požadovanou přesností měření 0,5 mm. Úhelníky Výroba úhelníků musí odpovídat ČSN 25 5103. Úchylky pravého úhlu jsou dvojnásobkem třídy přesnosti. Druhy úhelníků: 1. Přesný dílenský úhelník Provedení: speciální ocel, všechny čtyři úzké plochy jsou vzájemně kolmé a lapované, boční plochy jsou leštěné, všechny úchylky jsou vztaženy vždy k delší straně. Mohou být v provedení pevném – 90 nebo 45o . 2. Magnetický úhelník s pevným úhlem 90° Použití: k upínání součástí v pevném úhlu 90° během přípravy pro konstrukční, montážní a svařovací práce. Provedení: obě ramena obsahují silné feritické magnety, magnetické prvky jsou upevněny k nemagnetickému pouzdru, tolerance úhlu: ±0,05 / 100mm, se dvěma výtlačnými páčkami. 3. Stavitelný magnetický úhelník Použití: pro rychlé a přesné přidržení železných desek a trubek při svařování a během montáže. Mikrometry Mikrometry se používají na měření plechů a drátů, především pro měření tloušťky plechů. Stupnice na talířku umožňuje kolmý pohled na stupnici při odečítání 0,01 mm. Stoupání mikrošroubu činí 1 mm (360o = 1 mm). Mikrošroub dotahujeme jen za použití momentově nastavené ozubené volnoběžky, aby nedošlo k překročení utahovacího momentu a tím k poškození měřidla, nebo zkreslení naměřených hodnot. Ostatní běžná měřidla V elektrotechnické praxi se používají i ostatní měřidla – ne vždy je nutné měřit na desetiny nebo setiny mm, vystačíme si tedy například s tzv. krokoměry – pro měření tras venkovních vzdušných, nebo kabelových tras. Zde postačuje přesnost měření ± 1m. Pro běžná měření vystačíme se svinovacími nebo skládacími metry. Při měření v blízkosti živých částí elektrických zařízeních, nesmíme používat vodivé svinovací metry! V těchto případech využíváme pouze nevodivá měřidla. 20 Z uvedených informací vyplývá, že velmi záleží na volbě použití měřidla pro dosažení požadované přesnosti a únosnosti času pro dobu měření. Závěrem je třeba upozornit, že všechna uvedená měřidla je třeba ukládat a používat tak, aby jejich přesnost nebyla snižována, proto se také nesmí používat k jiným účelům, než ke kterým jsou určena. Některé druhy měřidel jsou vidět na obrázku: Horní řada zleva: kružidlo na plechy, pevná rovnoramenná úhelnice 90/45o s příložníkem, stavitelná úhelnice, ocelové 50m měřící pásmo, dřevěná úhelnice Spodní řada zleva: posuvné měřítko, hmatadlo pro hrubší porovnávání vnějších rozměrů a kovová úhelnice s měřítkem